WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE.

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich członków Koła na Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła 55 Certa.
Głównymi punktami Zebrania będą wybory nowych władz Koła, w tym Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wytyczenie planu pracy Koła na najbliższe lata.
Serdecznie zapraszamy.