ZARYBIENIE WĘGORZEM

W TROSCE O NASZE WODY TYM RAZEM DO WISŁY TRAFIŁ WĘGORZ. MATERIAŁ ZARYBIENIOWY MIERZY JUZ KILKANAŚCIE CENTYMETRÓW I  JEST JUŻ NA TYLE ODPORNY I SZYBKI ŻE PO WPUSZCZENIU DO WISŁY NATYCHMIAST SZUKA SOBIE ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA , W TYM KRYJÓWKI PRZED DRAPIEŻNIKIEM.