Karta wędkarska

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący komisji - Gliszczyński Stanisław

Członek komisji - Pielat Dariusz

Członek komisji - Włodarczyk Kazimierz

 

Komisja działa przy kole nr.55 ''Certa" w Czerwińsku nad Wisłą.

Wysokość opłaty za egzamin na 2017r. wynosi odpowiednio:

- 30zł. dla osób powyżej 16 roku życia

- bezpłatnie dla dzieci i młodzieży do lat 16

 

Zapisów na egzamin należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 609826231

 

Osoba dorosła zdająca egzamin musi posiadać dowód osobisty, natomiast osoba niepełnoletnia aktualną legitymację szkolną.