SSR

 

Odznaka SSR

 

 

 

Społeczna straż rybacka przy Kole Wędkarskim nr. 55 w Czerwińsku nad Wisła powstała w połowie 2008r. Istotnej pomocy w powołaniu grupy SSR udzielił nam i udziela nadal Komendant Powiatowy SSR w Nowym Dworze Maz. Kol. Jan Jawny.

Aktualnie grupa SSR w Czerwińsku liczy 7 strażników. W roku 2016 przeprowadziliśmy 16 akcji kontrolnych przestrzegania prawa w zakresie połowu ryb (w tym dwie wspólnie z Policją), ochorny wód i środowisk. W tym okresie skontrolowaliśmy 96 wędkarzy. Za nieprzestrzeganie przepisów, ustaw i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w stosunku do 20 wędkarzy zastosowano formę ustnego pouczenia, w 1 przypadku skierowano sprawę do sądu, zsystowano przy ukaraniu mandatem oraz przekazano 2 informację o zanieczyszczeniu wody w rzece Wisła.

Ponadto strażnicy SSR przepracowali 132 godziny przy zabezpieczaniu zarybień oraz 76 godzin przy porządkowaniu brzegu rzeki Wisła.

 

KOLEDZY WĘDKARZE!!!

 

Na szczególną uwagę i konieczność zapoznania się z nim wszystkich wędkarzy zasługuje Regulamin- jest to podstawa wykonywania Amatorskiego Połowu Ryb, zachowania czystości w pbrębie zajmowanych stanowisk a tym samym poprawę utrzymania porządku w szerszym zakresie.

Przypominam kolegom wędkarzom o obowiązku rzetelnego wypełniania Rejestru Połowów Wędkarskich, przestrzegania limitów dobowych złowionych ryb, ich wymiarów i okresów ochronnych.

Jeżeli wspólnie przestrzegać będziemy zasad etyki wędkarza milej spędzać będziemy wolny czas nad wodą.

 

Życzę kolegom w 2016r. udanych połowów, bezkonfliktowych spotkań z nami na łowiskach i wspólnych działań w ochronie wód.

 

Komendant Grupy SSR

w Czerwińsku nad Wisła

Kazimierz Włodarczyk

 

 

 

W przypadku stwierdzenia kłusownictwa, dewastacji lub zanieczyszczania brzegu Wisły prosimy o kontakt pod adres: certa55@ompzw.pl