Zarząd

Prezes koła:

Gliszczyński Stanisław

 

V-ce prezes koła:

Biernat Tadeusz

 

Skarbnik i gospodarz koła:

Włodarczyk Kazimierz

 

Sekretarz koła:

Pielat Dariusz

 

Członek zarządu koła:

Sulik Marek

 Dana Leszek

 

Komisja rewizyjna koła:

Przewodniczący komisji: Zbigniew Wojnarowski

Z - ca przewodniczącego: Wojnarowski Zbigniew

 

 

Sąd koleżeński:

Przewodniczący: Januszewski Mariusz

Z - ca przewodniczącego: Pręgowski Ryszard

Członek sądu: Kacprzak Robert

 

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący komisji: Gliszczyński Stanisław

Członek komisji: Pielat Dariusz

Członek komisji: Włodarczyk Kazimierz