Ochrona wód

Zarządzenie nr. zag. 6/2005

 

Dyrektora biura okręgu mazowieckiego PZW z dnia 4 lipca 2005r. w sprawie połowów sieciowych na wodach obwodu rybackiego nr. 4 w rzece Wisła.

 

Niniejszym zarządzam co następuje:

Całkowity zakaz połowu sieciowego na niżej wymienionych odcinkach rzek, starorzeczach i innych zbiornikach wodnych w poszczególnych obwodach rybackich.

 

Starorzecza:

1. Czerwińsk-Wola-Chmielewo

2. Wychódźc-Ździarka

3. Grochale

 

Odcinek rzeki:

Od 576km do 579km (3km) na wysokości Czerwińska