Składki członkowskie 2019

Składki za wędkowanie 2019 Okręg Mazowiecki

- Składka Członkowska

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI:

 

Składka członkowska - 90 zł,-

Składka członkowska ulgowa 50% : 45zł

- młodzież szkolna, studenci w wieku 16−24 lat,

- członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

- kobiety po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

- Składka członkowska ulgowa 75% :  - 22zł

-  Członek uczestnik do 16lat 

- członkowie odznaczeni Odznaką PZW Złotą z Wieńcami

 

Wpisowe:

- członka zwyczajnego PZW - 25 zł, 

- członka uczestnika PZW - 12 zł,

-Opłata egzaminacyjna : 30 zł,

- Legitymacja członkowska: 5 zł,

 

Uwaga:

1. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.

2. Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW, a 90% dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego

3. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. Zezwolenia Całosezonowe ( składka okręgowa ) Załącznik do Uchwały Nr 24/ZO/2009 Z.O. Maz. z 16 listopada 2009 r. Na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW jako uprawnionego do rybactwa zgodnie z art. 7 ust. 2 i 8 ustawy ,,o rybactwie śródlądowym" z dnia 18 kwietnia 1985 r.(Dz. U. z 1999 r. Nr 66. poz. 750; z późniejszymi zmianami) obowiązuje karta wędkarska1 oraz zezwolenie na połów w postaci legitymacji ze składką członkowską ogólnozwiązkową oraz składką członkowską okręgową za wędkowanie lub inne składki bądź opłaty - zgodnie z poniższymi specyfikacjami.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód. (obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego)

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRĘGOWE

 

OKRĘGOWA wody nizinne 

 

Składka podstawowa - pełna 130 zł 

 

Składka ulgowa: (50%) 65zł

- Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

- Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające legitymację niepełnosprawności

- Kobiety, które ukończyły 60 lat. (udokumentowanie stażu członkowskiego powyżej 10 lat)

- Mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. (udokumentowanie stażu członkowskowskiego powyżej 10 lat)

-Współmałżonek

- Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW :

 

Składka ulgowa: (75%) 33zł

- Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami  

- Członek uczestnik do lat 16

Składka okręgowa podstawowa - pełna lub ulgowa na wody górskie umożliwia wędkowanie we wszystkich wodach (górskich i nizinnych) Okręgu. ¹ Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14 i obcokrajowcy. Osoba starająca się o kartę wędkarską wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości: dla osób do lat 16 - bezpłatnie, dla pozostałych - 30 zł.